Så ser forskningen på aktivitetsbaserat kontor

Vad säger forskning om aktivitetsbaserade kontor? Aktivitetsbaserat innebär ett kontor utan fast placeringskarta, men med ytor särskilt avsedda för till exempel tyst arbete och möten. Magkänslan för många är nog att det här upplägget ger mer arbetsro än traditionella öppna kontorslandskap. Läs vidare så reder vi ut hur det ligger till.

Kort om forskning på aktivitetsbaserat kontor

I den här artikeln utgår vi ifrån en sammanställning av forskningen om aktivitetsbaserade kontor som Västra Götalandsregionen senast uppdaterades 2019.

Den visar att medarbetare som är vana vid kontorslandskap ofta upplever en förbättring av ljudmiljön när de flyttar till en aktivitetsbaserad arbetsplats.

En nyckel för att lyckas med ett aktivitetsbaserat arbetssätt är tydligt indelade zoner för olika sorters uppgifter. Det är även viktigt att ytorna är väl tilltagna, så att de inte blir överfulla.

För personer som lägger en stor del av sin tid på uppgifter som kräver fokus är det extra viktigt att ha tillgång till ytor för just det. Och att det är lätt att hitta platser på de här ytorna.

Utmaningar och tips på lösningar

Hur ska du då lösa eventuella utmaningar? Här tar vi upp dem och ger förslag på lösningar utifrån vad forskningen säger om det aktivitetsbaserade kontoret.

Arbetsmiljö i öppna kontor

Ljud, ljus och luft kan vara utmaningar i ett öppet kontor, oavsett om det använder aktivitetsbaserade arbetssätt eller inte. Men i ett väldesignat och planerat aktivitetsbaserat kontor med smarta tekniska lösningar visar forskning att de här problemen går att förebygga. Till exempel kan stora fönster med utsikt gynna komfort och prestation, men en lösning som persienner behövs vid starkt solsken. Det är också viktigt att det finns tystare utrymmen som är avsedda särskilt för fokus.

Ledarskap i ett aktivitetsbaserat arbetssätt

Anställda som inte alltid sitter intill sin närmsta chef får ofta större ansvar och självledarskap. På så sätt kan ett aktivitetsbaserat arbetssätt ställa högre krav på de anställda. Cheferna får lägga mer fokus på att skapa goda förutsättningar för sitt team, snarare än att detaljstyra. Eftersom cheferna kanske träffar medarbetarna mer sällan “automatiskt” kan det vara bra att boka in tätare avstämningar med tydliga mål för att skapa trygghet och fånga upp problem tidigt.

Individuella behov

Forskningen visar tecken på att en lyckad aktivitetsbaserad arbetsmiljö måste ta hänsyn och ge möjlighet till individuell anpassning. Till exempel för anställda med olika typer av funktionsnedsättning som får svårare att utföra sitt arbete i den här sortens miljö. Det blir därför viktigt att arbetsgivaren fångar upp individuella utmaningar och hittar lösningar för alla.

Fördelar med aktivitetsbaserat kontor enligt forskning

Forskningsresultat tyder på att aktivitetsbaserade arbetssätt har många fördelar, här har vi samlat dem.

Kontroll över sin tillvaro

Studier visar att kontroll över tillvaron på jobbet är viktigt för de anställdas hälsa och trivsel. Till exempel inflytande över uppgifter och var, när och hur de ska utföras. I och med det kan valmöjligheterna i aktivitetsbaserade kontor gynna medarbetarnas hälsa, jämfört med ett traditionellt kontorslandskap där personerna inte har samma möjlighet att välja utrymme.

Bättre allmänhälsa och arbetstillfredsställelse

Studier kring hur kontorsmiljöer påverkar arbetsmiljö, välmående och produktivitet visar lite spretiga resultat. I en flertal undersökningar har de tillfrågade medarbetarna upplevt bäst arbetstillfredsställelse och allmänhälsa i aktivitetsbaserade kontor. Sämst allmänhälsa upplevde de som arbetade i små och medelstora öppna kontorslandskap.

Mer trivsel än i kontorslandskap

Jämfört med klassiska öppna kontorslandskap visar det sig att aktivitetsbaserade kontor vara mer uppskattade. Många pratade om fördelar vad gäller estetik, utsikt, luft och ljudmiljö.

Bättre fokus än i kontorslandskap

Enligt forskare upplever de som arbetar mycket med koncentrationskrävande uppgifter i aktivitetsbaserade kontor mindre koncentrationssvårigheter, störningar och stress än de som sitter i öppna kontorslandskap.

Så sammanfattningsvis – även om det inte är en lösning för alla visar forskning att ett aktivitetsbaserat kontor har många fördelar, särskilt om ditt företag sitter i ett traditionellt kontorslandskap idag. Nyfiken på den här sortens arbetsplats? Läs mer om CONVENDUMs aktivitetsbaserade kontorslandskap .

CONVENDUM etablerar moderna och efterfrågade Coworking spaces och Coliving i centrala affärsdistrikt. Vi erbjuder premiumkontor i kombination med aktivitetsbaserade öppna coworkingytor, lounge, konferenscenter, restaurang, café, gym, musikstudios och showrooms. Följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och YouTube.

Kontor Vasastan

Bli kontaktad

Varmt välkommen att boka visning hos oss på CONVENDUM

Fyll i formuläret eller ring oss på +46 (0)10 510 08 88 alternativt skicka e-post till info@convendum.se

Kontor Vasastan

Bli kontaktad

Fyll i formuläret eller ring oss på +46 (0)10 510 08 88 alternativt skicka e-post till info@convendum.se så kontaktar vi er inom kort.

Bli kontaktad

The title goes here

Nyhetsbrev