Studie: Så ser den globala marknaden för coworking ut

Konceptet coworking ökar i popularitet för varje år som går. Nya, moderna kontorshotell öppnar med jämna mellanrum samtidigt som allt fler arbetsgivare ser värdet i att låta sina anställda arbeta platsoberoende.

En rapport gjord av Buffer.com visar att hela 99 procent av anställda vill kunna arbeta på distans. Studien visar även att två faktorer är mer lockande än andra: att kunna bestämma sina egna arbetsvillkor (40 procent) och att kunna jobba vart som helst (30 procent).

Flexibla kontorshotell har öppnat upp helt nya möjligheter för distansarbetare. Bortsett från att vara ett mer ekonomiskt alternativ jämfört med traditionella kontor fungerar coworking-konceptet även som en bro för den som vill kunna kombinera jobb och resande.

Nedan ska vi titta närmare på några viktiga nyckeltal från Coworking Resources Global Coworking Growth Study 2020 som visar att kontorshotellen är här för att stanna.

Kort om Coworking Resources

Coworking Resources är en plattform riktad till företag som bedriver verksamhet inom coworking. Plattformen erbjuder allt ifrån expertguider och viktig statistik till relevanta nyheter i syfte att hjälpa operatörer att utveckla sin verksamhet i rätt riktning.

Varje år genomför Coworking Resources detaljerade undersökningar av marknaden för att erbjuda värdefull statistik till sina besökare. Deras tidigare studie (2019) är faktiskt en av branschens mest citerade någonsin. För att erbjuda ännu mer omfattande analys har de inför sin undersökning 2020 valt att samarbeta med plattformen Coworker.com. 

Nedan listar vi den mest intressanta statistiken ur deras senaste studie av den globala marknaden för coworking. Studien innehåller dels information om den beräknade tillväxten de kommande åren, men också specifika trender som kan vara intressanta att känna till.

Dubbelt så många kontorshotell år 2024

Enligt GCGS kommer antalet kontorshotell i världen att uppgå till 20 000 stycken under år 2020. Inom bara fyra år förutspår man dessutom en ökning med 50%, vilket innebär världen kommer ha 40 000 coworking spaces år 2024.

Trots att branschens utveckling saktats ner en aning under året förutspår Coworking Resources en snabb återhämtning och en uppsnabbad progression från och med 2021. Den årliga tillväxttakten förväntas ligga på hela 21,3%.

En anledning till varför man förväntar sig en rejäl ökning av kontorshotell världen över är det ökande antalet distansarbetare. Enligt studien kommer antalet personer som jobbar på distans att öka med hela 158% mellan mellan 2020 och 2024.

Fler kontorshotell kommer att expandera

Av de tillfrågade i studien driver omkring hälften (52,03%) bara ett kontorshotell i dagsläget. En dryg tredjedel (28,61%) har två eller tre lokaler medan minoriteten (12,62%) driver en kedja bestående av åtta eller fler coworking spaces.

Data insamlad innan covid-19 visar dock att omkring 77% av alla aktörer som bedriver coworking-verksamhet planerar att expandera och öppna fler lokaler. Av de tillfrågande uppger 38% att de vill öppna två eller tre nya kontorshotell under 2020 medan 32% enbart vill öppna en till lokal.

Studien visar också att 9% planerar att öppna fler än åtta nya lokaler. Detta är ett tydligt tecken på att större företag har planer på att starta kedjor för att på så sätt kunna nå hela regioner.

Länderna som är störst inom coworking

USA är den överlägset största aktören inom coworking idag med fler än 3 700 kontorshotell utspridda över landet.

På andra plats hittar vi Indien – som tillsammans med Tyskland är en av de snabbast växande marknaderna inom coworking – med strax över 2 000 kontorshotell.

  1. USA – 3 762 st (18,3%)
  2. Indien – 2 197 st (10,69%)
  3. Storbritannien – 1 044 st (5,08%)
  4. Spanien – 939 st (4,57%)
  5. Tyskland – 791 st (3,85%)
  6. Kanada – 617 st (3%)
  7. Australien – 590 st (2,87%)
  8. Mexiko – 508 st (2,47%)
  9. Japan – 411 st (2%)
  10. Brasilien – 393 st (1,91%)

Statistik kontorshotell

Priserna sjunker – men inte i Europa

Det är allmänt känt att ökad efterfrågan bidrar till ett större utbud och pressade priser. I och med att fler flexibla kontorshotell öppnar upp världen över har konkurrensen bland företagen ökat, vilket har lett till en prisnedgång på 2,14% mellan 2019 och 2020.

Den generella prisnedgången går att följa på samtliga marknader med undantag för Europa, där priserna ökat med nästan 12% de senaste två åren.

Enligt studie finns de allra dyraste kontorshotellen i USA, främst i Kalifornien, Schweiz (Basel och Zürich) Monaco. Stockholm ligger på plats 11.

Slutsats

Många tror att coworking är en trend, men statistiken talar för sig själv. Det råder inga tvivel om att kontorshotellen är här för att stanna och att tillväxten de närmaste åren kommer att vara omfattande.

Bortsett från att många arbetsgivare fått en positiv inställning till distansjobb – inte minst i samband med den rådande pandemin – har det digitaliserade samhället öppnat upp för helt nya arbetsroller. Betydligt fler arbeten idag går att utföra online jämfört med för bara några år sedan.

Idag kan de flesta bli ”digitala nomader” och jobba platsoberoende, inte minst de som frilansar eller valt att starta eget företag. Dessutom kommer konkurrensen mellan framtidens kontorshotell göra coworking tillgängligt för fler, dels på grund av det ökade antalet lokaler, men också de pressade priserna.

Artikel av Alexandra Eriksson, skribent på Entreprenören.nu.

 

Kontor Vasastan

Bli kontaktad

Varmt välkommen att boka visning hos oss på CONVENDUM

Fyll i formuläret eller ring oss på +46 (0)10 510 08 88 alternativt skicka e-post till info@convendum.se

Kontor Vasastan

Bli kontaktad

Fyll i formuläret eller ring oss på +46 (0)10 510 08 88 alternativt skicka e-post till info@convendum.se så kontaktar vi er inom kort.

Bli kontaktad

The title goes here

Nyhetsbrev