Attraktiva arbetsgivare erbjuder en tredje arbetsplats

Fler än innan Covid-19 pandemin är öppna för att nyttja en ”tredje arbetsplats”, utöver kontoret och hemmet, samtidigt som många tror att de förändringar som har skett kommer att bli permanenta. Flexibilitet att kunna välja hur och var man kan arbeta ifrån värderas högre.

Enligt en undersökning från Accenture uppgav 79% (fler än tre av fyra) att de skulle vilja arbeta från en ”tredje arbetsplats”. Peter Lindell på Accenture menar då på att effekterna av pandemin med stor sannolikhet kommer att hålla i sig en lång tid framöver vilket i sin tur betyder att företag kommer behöva ha ett mer flexibelt förhållningssätt och mer lyhörda för förändringar.

I en artikel från Harvard Business Review lyfter författarna en studie som visar på att 59% av de svarande värdesatte flexibilitet över lön eller andra förmåner. 77% svarade även att de föredrar att arbeta för ett företag som ger möjligheten att arbeta från andra platser än kontoret. Enligt studien vill de svarande ha flexibilitet genom autonomi, att kunna arbeta varsomhelst, närsomhelst med full tillgång till företagets kontor.

De senaste årens utveckling angående individers relation mellan företagsledning, arbete och fritid påvisar studierna att behovet av en ”tredje arbetsplats” blir en mer väsentlig del i vad företag kommer att behöva erbjuda sina anställda för att vara en attraktiv arbetsplats.

Vi analyserar kontorsmarknaden och behoven som uppstår kontinuerligt för att kunna erbjuda våra kunder det som efterfrågas. Den ”tredje arbetsplatsen” har vi märkt av ett mycket större intresse kring under pandemin, att många har velat ha en arbetsplats utöver kontoret och hemmet men även att företagsledningar efterfrågar ytterligare arbetsplatser åt sina anställda för att exempelvis minimera restiden för de anställda” – Ove Hansson, Chief Commercial Officer.

CONVENDUM arbetade redan innan pandemin för att kunna erbjuda ett stort antal hubbar av Coworking spaces i flertalet stadsdelar vilket vi ser nu har fått ökade positiva effekter i form av att företag värdesätter möjligheten att kunna arbeta där det passar bäst för dagen, som nära hemmet” – Ove Hansson, Chief Commercial Officer.

Om CONVENDUM
CONVENDUM etablerar moderna och efterfrågade Coworking spaces och Living i centrala affärsdistrikt. Vi erbjuder premiumkontor i kombination med aktivitetsbaserade öppna coworkingytor, lounge, konferenscenter, restaurang, café, gym, musikstudios och showrooms. Därtill erbjuds också boende i form av företagslägenheter. Följ oss på FacebookLinkedInInstagram och YouTube.

Get in touch with us

Feel free to book a tour at CONVENDUM.

Fill out the form below or give us a call at +46 (0)10 510 08 88 or send an email to info@convendum.se

Get contacted

Fill out the form, give us a call at +46 (0)10 510 08 88 or send an email to info@convendum.se and we will contact you shortly.

Get in touch with us

The title goes here

Newsletter