SVT Rapport

För några veckor sedan intervjuades CONVENDUMs Operation Manager Jenny Håkansson av SVT om COVID-19 krisens påverkan på kontorsmarknaden och efterfrågan på flexibla lösningar. Allt fler har under COVID-19 pandemin börjat efterfråga kontor i en coworking miljö då man vill ha mer flexibla lösningar men framförallt korta och flexibla hyresavtal. Trots ökat hemarbete inser företag att de behöver en träffpunkt där de kan komma in och mötas då och då.

Det är få som har undgått den påverkan som Corona-pandemin har haft på samhället och på sättet som vi arbetar. Nu börjar det bli tydligt att se hur trenden med coworking spaces växer fram och att företag letar sig bort från stora och mer traditionella lokaler.

Vi märkte, som flera företag i våras, att marknaden gick ner. Många företag drog i handbromsen och sa upp sina avtal hos oss också. Men nu märker vi att de som sa upp har skrivit på igen för en ny period.”

Jenny Håkansson menar att den stora osäkerheten som var i våras gjorde att många kunder sa upp sina hyresavtal. Men allteftersom att man har börjat anpassa sig till den nya vardagen så har nya behov vuxit fram. Företag behöver kontor och mötesplatser för att kunna träffas och har därför vänt sig tillbaka till CONVENDUM.

Trenden som har börjat visa sig är att företag letar efter mindre ytor då man ser att man kommer fortsätta att jobba mer flexibelt i framtiden. Hemarbete kommer fortsatt att vara en aktuell strategi men träffpunkter och arbetsplatser kommer att behövas för att innovation ska fungera. Därmed söker större företag numera efter mindre yta per anställda och fortsätter att kombinera kontorsyta med hemarbete.

Även längden på uppsägningstiden gällande hyresavtal har blivit allt viktigare då man vill ha möjlighet att säga upp sina avtal snabbt om det skulle behövas. Långa bindningstider för avtal blir allt mindre eftertraktat då man begränsar företags möjligheter att skala upp och ner sina kontorslösningar.

Vill du veta mer om coworking och vad som ingår? Läs om det här, eller ta kontakt med en av våra erfarna kontorsrådgivare för att få reda på hur din verksamhet kan dra nytta av en coworking lösning.

CONVENDUM etablerar moderna och efterfrågade Coworking spaces och Living i centrala affärsdistrikt. Vi erbjuder premiumkontor i kombination med aktivitetsbaserade öppna coworkingytor, lounge, konferenscenter, restaurang, café, gym, musikstudios och showrooms. Följ oss på FacebookLinkedInInstagram och YouTube.

Get in touch with us

Feel free to book a tour at CONVENDUM.

Fill out the form below or give us a call at +46 (0)10 510 08 88 or send an email to info@convendum.se

Get contacted

Fill out the form, give us a call at +46 (0)10 510 08 88 or send an email to info@convendum.se and we will contact you shortly.

Get in touch with us

The title goes here

Newsletter