Trivsel på kontoret

Arbeta aktivitetsbaserat – öka trivseln på kontoret


En stor del av våra dagar spenderas på arbetsplatsen. Det är därför av största vikt att du och dina medarbetare trivs på jobbet. Genom att flytta verksamheten till CONVENDUMs aktivitetsbaserade kontor kan ni uppnå just detta – ökad trivsel på kontoret!

Vad innebär det att arbeta aktivitetsbaserat?

Det aktivitetsbaserade arbetssättet fokuserar på frihet och rörlighet hos medarbetarna. Kontoret anpassas och delas in i olika zoner som stöttar dem i deras vardagliga uppgifter. De kan sedan röra sig fritt och välja vilken av zonerna som är bäst lämpad för att lösa den nuvarande arbetsuppgiften.

Till zonerna hör bl.a. tysta avdelningar som ger medarbetarna stöd när de behöver arbeta fokuserat, gemensamma ytor som främjar sociala samspel, samt mötesrum som lämpar sig utmärkt för telefonmöten och konferenser.

För att lära dig mer om detta arbetssätt rekommenderar vi dig att läsa våra tidigare artiklar:

Så bidrar det till att öka trivseln på kontoret

Det aktivitetsbaserade arbetssättet kan på många sätt bidra till en ökad trivsel på arbetsplatsen. Nedan har vi samlat några av de trivselfaktorer som du kan dra nytta av när du flyttar verksamheten till något av våra aktivitetsbaserade Coworking spaces:

Stillasittandet minskar

Stillasittande är ett vanligt förekommande problem på kontor. Genom att anamma det aktivitetsbaserade arbetssättet och låta medarbetarna röra sig fritt mellan kontorets olika zoner, minskar också stillasittandet. Många av våra kontor är också försedda med gym. Något som kan bidra till en ökad trivsel och hälsa.

Produktiviteten ökar

Genom att själv kunna förflytta sig mellan de olika zonerna baserat på vilken arbetsuppgift som ska lösas, ökar också medarbetarnas produktivitet och förmåga att hantera sin arbetssituation. Behöver de arbeta fokuserat kan de göra detta utan att störas av andra kollegor som pratar med varandra. Vilket annars kan vara fallet i ex. öppna kontorslandskap.

Irritationsmomenten minskar

Flera små irritationsmoment kan många gånger leda till stora problem en försämrad trivsel på arbetsplatsen. Vems tur är det att plocka ut diskmaskinen? Vem är det som inte har tömt kaffemaskinen efter sig? Varför är det inte städat? Varför fungerar inte internet?

När du flyttar verksamheten till oss på CONVENDUM är alla tids- och kostnadskrävande kringtjänster inkluderade. Det innebär att du och dina medarbetare kan fokusera på det som är viktigast – kärnverksamheten.

Ni slipper fokusera på städning, reception, Wi-Fi, IT-support och andra kringtjänster. Alla våra Coworking spaces är bemannade av serviceinriktad personal som ser till att irritationsmomenten minskar och trivseln ökar.

Samhörigheten ökar

Genom att flytta verksamheten till CONVENDUM blir du och dina medarbetare en del av vårt inkluderande community. De trivsamma loungerna och öppna ytorna som delas med andra medlemmar ger er möjligheten att utvecklas i en social kontext.

Dagliga frukostar och veckovisa after works blir en naturlig plats att utbyta erfarenheter, knyta nya kontakter samt påbörja nya samarbeten. Något som garanterat ökar trivseln bland medarbetarna.

Som du säkerligen har märkt finns det många sätt som det aktivitetsbaserade arbetssättet kan bidra till en ökad trivsel på kontoret. Om du också vill ta del av detta kan du med fördel flytta verksamheten till oss på CONVENDUM!

Boka en visning via kontaktformuläret, ring oss direkt på +46 (0)10 510 08 88 eller använd vår chattfunktion.