Så påverkar coworking hur anställda ser på ditt företag

Det skrivs mycket om att coworking uppskattas av anställda. Men hur påverkar den moderna kontorslösningen hur människor ser på sig själva och sin arbetsgivare? Läs vidare så berättar vi om en studie som ger intressanta insikter kring just det.

Identifierar sig fortsatt mest med företaget

En grupp av amerikanska forskare berättar i Harvard Business Review om sin studie, som utforskar hur coworking påverkar anställdas syn på arbetsgivaren och den egna professionella identiteten.

Forskarna hittade en grupp företag som var relativt nya medlemmar hos ett Coworking space och skickade enkäter till dem under 2018. Över 1000 unika personer svarade på enkäterna. Majoriteten var heltidsanställda, medan ungefär 29% var företagsägare, deltidsanställda och personer med andra anställningsformer.

De flesta av de tillfrågade identifierade sig starkt med den egna organisationen. På en femgradig skala satt de flesta över 4. Med andra ord blev företagsidentiteten inte vagare i och med att de satt på ett Coworking space.

Faktum är att medlemmarna tenderar att identifiera sig mindre med sitt Coworking space än det egna företaget (majoriteten satte mer än en poäng lägre här än på frågan om det egna företaget).

Hur påverkade coworking självbilden?

Enkäterna avslutades med en fråga om hur coworking hade påverkat den tillfrågades professionella identitet. Och här skiljde sig svaren åt.

Vissa menade att deras coworking space bara var en praktisk lösning med bra utrymmen och läge. Andra medlemmar menade att coworking hade varit med och format deras professionella identitet.

Men hur hade coworking påverkat identiteten, hos de som hade upplevt en skillnad? När forskarna kartlade svaren hittade de tre huvudsakliga teman. Forskarna menar att varje tema visar ett sätt som coworking kan stärka hur personer ser på sina organisationer och hur de känner att andra upplever dem. Vi listar varje tema nedan.

1. En känsla av professionalism och trovärdighet

Forskarna menar att legitimitet var en term som återkom i flera svar kring den professionella identiteten. Mer än hälften av de tillfrågades svar indikerade att läget för deras Coworking space var en fördel. Flera coworking-medlemmar kände sig till och med stolta och mer självsäkra i och med det prestigefyllda läget.

2. Att deras arbetsgivare tar dem på allvar

De som hade företagssponsrade medlemskap angav att de kände sig tagna på allvar och blev värdesatta av sina arbetsgivare. Det här handlade inte minst om företag med ”remote teams”, alltså personer som jobbar på distans genom coworking. Att arbetsgivaren gav möjlighet till coworking fick distansarbetarna att känna att företaget satte värde på dem.

3. Coworking spaces bidrar till positiva intryck

Flera tillfrågade nämnde att de upplevde att deras Coworking space hade gett företaget en ny utstrålning, gentemot potentiella kunder och/eller anställda. Bland annat nämner forskarna en jurist som vände sig till en ung högkompetent publik, och ville utstråla både trendkänsla och professionalism. De tar även upp ett etablerat teknikföretag som ville skapa en ny företagsidentitet och sätta igång oprövade tankegångar.

Vad drog forskarna för slutsats?

Forskarna menar att de här resultaten visar att det finns fler anledningar att välja coworking än att spara på kostnader och få ett fungerande kontor på ett bra läge. För många ger coworking även mjuka värden, som chansen att testa något nytt och stärka företagskulturen.

Vi hoppas att du tyckte att den här forskningen är lika intressant som vi gör! Om du vill veta mer om våra moderna kontorslösningar, läs mer om vår coworking.

CONVENDUM etablerar moderna och efterfrågade Coworking spaces och Coliving i centrala affärsdistrikt. Vi erbjuder premiumkontor i kombination med aktivitetsbaserade öppna coworkingytor, lounge, konferenscenter, restaurang, café, gym, musikstudios och showrooms. Följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och YouTube.

Kontor Vasastan

Bli kontaktad

Varmt välkommen att boka visning hos oss på CONVENDUM

Fyll i formuläret eller ring oss på +46 (0)10 510 08 88 alternativt skicka e-post till info@convendum.se

Kontor Vasastan

Bli kontaktad

Fyll i formuläret eller ring oss på +46 (0)10 510 08 88 alternativt skicka e-post till info@convendum.se så kontaktar vi er inom kort.

Bli kontaktad

The title goes here

Nyhetsbrev