Kontorets betydelse under och efter pandemin

Många funderar på hur kontorssituationen kommer att se ut efter pandemin. Ett samtalsämne som har blivit allt hetare det senaste året är Coworking och hybridkontoret, med fokus på kvalitet och flexibilitet kombinerat med en blandning av hemarbete och kontorsarbete.

Att arbeta hemifrån har blivit en vardag och normalitet för många av oss. Omställningen att gå tillbaka till kontoret kan därmed vara ett större steg för vissa än för andra. Möjligheten att bestämma mer över sin arbetsdag och samtidigt minimera sin restid för att frigöra tid för familj och fritidsaktiviteter intresserar allt fler.

Vi tror att många kommer vilja ha möjligheten att vara inne på kontoret ett par dagar i veckan för att exempelvis ta möten, träffa kollegor och att få ett socialt sammanhang som är svårt att få via en datorskärm. Ett Coworking space har fördelen att det finns en stor mängd andra bolag att nätverka med samtidigt som du har möjlighet att boka konferensrum för ett möte, eller sitta i ett eget privat kontor för fokusarbete, du väljer själv” – Oscar Limbäck, COO på CONVENDUM.

Redan innan pandemin arbetade många hemifrån, men det senaste året har andelen hemarbetare ökat markant. Fler och fler bolag börjar nu se över sina befintliga kontorslösningar med målet om att minska och effektivisera sina kontorsytor för att komma ner i kostnader.

I ett scenario där pandemin och smittspridningen fortsätter en längre tid finns risken att många bolag kan komma att behöva disponera om sina lokaler för att frigöra mer öppna ytor och större mötesrum för att minimera risken för smittspridning

I och med en hög osäkerhet inför hur framtiden kommer att se ut efter pandemin kommer det att påverka våra liv och arbetsmiljöer för en lång tid framöver. Det kan bli kostsamt för många bolag att göra om sina lokaler och frigöra mer kvadratmetrar till sina anställda. En fördel med Coworking och hybridkontoret är att du har möjlighet att sitta avskilt i de stora öppna ytorna samtidigt som du vid behov kan boka mötesrum i varierande storlekar” – Oscar Limbäck, COO på CONVENDUM.

En aspekt som många tar hänsyn till vid val av kontorslokaler är det geografiska läget. Att ha nära till kontoret är något som efterfrågas, i kombination med att ett centralt läge för att snabbt och smidigt kunna röra sig mellan kunder och möten, något som inte har varit aktuellt under det senaste året.

Eftersom andelen fysiska kundmöten minskat har behovet av att enkelt kunna röra sig mellan kunder försvunnit, samtidigt som många ändå valt att ta hänsyn till för framtiden. Att ha ett stort antal hybridkontor utspritt runtom i olika stadsdelar möjliggör för bolag att ha ett centralt beläget kontor samtidigt som man har ett kontor nära sina anställdas hem” – Oscar Limbäck, COO på CONVENDUM.

Om CONVENDUM
CONVENDUM etablerar moderna och efterfrågade Coworking spaces och Living i centrala affärsdistrikt. Vi erbjuder premiumkontor i kombination med aktivitetsbaserade öppna coworkingytor, lounge, konferenscenter, restaurang, café, gym, musikstudios och showrooms. Därtill erbjuds också boende i form av företagslägenheter. Följ oss på FacebookLinkedInInstagram och YouTube.

Kontor Vasastan

Bli kontaktad

Varmt välkommen att boka visning hos oss på CONVENDUM

Fyll i formuläret eller ring oss på +46 (0)10 510 08 88 alternativt skicka e-post till info@convendum.se

Kontor Vasastan

Bli kontaktad

Fyll i formuläret eller ring oss på +46 (0)10 510 08 88 alternativt skicka e-post till info@convendum.se så kontaktar vi er inom kort.

Bli kontaktad

The title goes here

Nyhetsbrev