Gästinlägg av Mynts operativa chef Johan Obermayer


I det här inlägget berättar Mynts operativa chef, Johan Obermayer om likviditet för företagare nu under Corona tider, samt fördelarna med Mynts flexibla kredit.

Situationen för svenska företag har förändrats snabbt på grund av Coronaviruset. Social distansering och en osäkerhet inför framtiden har på kort tid fått stor effekt på ekonomin och samhället. För många företagare är detta extra tydligt då många verksamheter drabbas direkt eller indirekt. Färre besöker restauranger, mindre pengar spenderas på nöjen och både privatpersoner och företag avvaktar med inköp och investeringar utöver ett absolut minimum.

Vi på Mynt anser att det är av yttersta vikt att bevara våra små och medelstora företag i Sverige. Regeringen har satt in flera olika stödpaket, främst för att hjälpa till att sänka fasta kostnader som löner (korttidspermittering) och skatter (anstånd med skatt). Vi har dock sett att företagare har behov av ny likviditet för att hålla igång verksamheten.

För att öka likviditeten ytterligare kan det vara en bra idé att se över finansiering av företaget i helhet. För att öka eget kapital kan man till exempel göra en riktad nyemission till befintliga eller nya ägare. Då får man givetvis vara beredd på att ge bort en andel ägande i företaget. Men emitterade aktier kommer ofta utan något specifikt krav på utdelning.

För de som inte vill sälja andelar i bolaget kan lånefinansiering vara en bra väg. Lån finns i olika former och med olika villkor. Hittills har statens lånegarantier dessvärre endast nått företagare på väldigt liten skala då bankerna prioriterar sina mycket begränsade tilldelningar på befintliga storkunder.

På Mynt erbjuder vi en flexibel kredit – företaget får en tillgänglig kreditlimit som kan användas vid behov. Ta ut pengar när man vill och återbetala i förväg när man vill. Lånet har en fast avgift per påbörjad månad. Man betalar endast för det man använder (uttag från limiten) och endast under den tid man har använt det. Till skillnad från en traditionell checkkredit från banken är det helt gratis att ha den tillgängliga limiten (på banken kostar en checkkredit ofta 2% per år oavsett om man använder den eller ej). Man registrerar sig online på mynt.se på 3 minuter och får automatiskt en beräknad limit. Sen finns vi alltid tillgängliga för personlig service på mail och telefon.

Gå in på mynt.se idag för att testa din kreditlimit, helt gratis och det påverkar inte kreditvärdigheten.