Så har utvecklingen av distans- och kontorsarbete påverkats och förändrats under pandemin

CONVENDUM har följt utvecklingen kring distansarbete vs kontorsarbete på nära håll och följt bolag och individers förändrade arbetsvanor under Covid-19 pandemin. Situationen sedan mars 2020 har varit pendlande mellan hopp och förtvivlan och varit svår att förutse. När bolag nu börjar komma tillbaka till arbetsplatsen går det att utkristallisera hur det nya kontoret och arbetslivet kommer att se ut framöver.

I takt med att pandemin bröt ut skiftades vårt sätt att arbeta drastiskt till att arbeta på distans i en mycket större utsträckning än tidigare. Fysiska möten byttes ut mot digitala videomöten, och konferensmöten försvann helt. Innan pandemin arbetade enbart någon enstaka procent hemifrån på heltid och var således ett någorlunda oprövat arbetssätt ur ett större perspektiv.

Vi märkte att antalet medlemmar som var inne på kontoret minskade. De flesta valde att behålla sina kontorsplatser för att kunna variera distansarbete med arbete på kontoret vilket påverkade antalet medlemmar som var inne på dagligbasis. En del bolag valde även att säga upp sina kontorsplatser och enbart arbeta på distans. Dessa företag ser vi har till stor del valt att komma tillbaka nu i samband med att restriktionerna lättas vilket vi är väldigt glada över” – Oscar Limbäck, COO på CONVENDUM.

Variationen mellan distansarbete och kontorsarbete är något som har diskuterats flitigt i olika medier senaste tiden, hur bolag och individer kommer att arbeta när pandemin är över samt hur arbetslivet och privatlivet inte ska gå ut över varandra. Samtidigt som många har varit positiva till distansarbete gäller detsamma för arbete på kontoret vilket skapar nya möjligheter där det ena inte utesluter det andra.

Precis som CONVENDUM erfarit har även Yta.se publicerat en artikel där de beskriver hur det har skett ett paradigmskifte på kontorsmarknaden där flexibla lösningar som Coworking blir alltmer populära.

“När vi tittar på förfrågningarna som vi får in numera så är det tydligt att behoven har förändrats. Den flexibla kontorslösningen har varit populär under längre tid men definitionen av flexibelt har förändrats från att nästan enbart innebära korta bindningstider och flexibla arbetsstationer i Coworking-landskap till att exempelvis även syfta på vara inne på kontoret ett visst antal dagar i veckan eller enbart mellan kundmöten. Allt fler förfrågningar gäller lösningar där det är möjligt att variera distansarbete och kontorsarbete” – Oscar Limbäck, COO på CONVENDUM.

En undersökning Tele2 publicerat visar att anställda mår bättre när vi delvis kan arbeta på distans men att arbete på kontoret är nödvändigt för de sociala relationerna med kollegorna samt att motivationen kan påverkas negativt. Det är viktigt att säkerställa att kollegor träffas då mycket distansarbete kan gå ut över teamkänslan. Att många även är positiva till att delvis arbeta på distans ger oss en blick in i hur vi kommer att arbeta framöver samt hur arbetsmiljön kommer att se ut.

“Vi har under pandemin försökt ta lärdom av det våra medlemmar berättar för att skapa den arbetsplats som är bäst anpassad utefter de behov som har skapats vilket ska vara en plats där kreativa idéer kan utbytas och för att skapa motivation för distansarbetet” – Oscar Limbäck, COO på CONVENDUM.

SVD skriver i sin artikel att även Google har sett över nya lösningar för kontoret som består av en blandning mellan distansarbete och arbete på kontoret där distansarbetet främst kommer fokusera på de mer koncentrationskrävande uppgifterna för att arbetet på kontoret. Kontoret blir då mer av en mötesplats för kollegorna där det kan fokuseras mer på den sociala samvaron och events.

Flertalet bolag och aktörer har skiftat sitt tankesätt angående vad kontoret ska vara. Under pandemin har det fokuserats mer på vad det går att göra för medlemmar och anställda ur ett socialt perspektiv” – Oscar Limbäck, COO på CONVENDUM.

Om CONVENDUM
CONVENDUM etablerar moderna och efterfrågade Coworking spaces och Living i centrala affärsdistrikt. Vi erbjuder premiumkontor i kombination med aktivitetsbaserade öppna coworkingytor, lounge, konferenscenter, restaurang, café, gym, musikstudios och showrooms. Därtill erbjuds också boende i form av företagslägenheter. Följ oss på FacebookLinkedInInstagram och YouTube.

Get in touch with us

Feel free to book a tour at CONVENDUM.

Fill out the form below or give us a call at +46 (0)10 510 08 88 or send an email to info@convendum.se

Get contacted

Fill out the form, give us a call at +46 (0)10 510 08 88 or send an email to info@convendum.se and we will contact you shortly.

Get in touch with us

The title goes here

Newsletter