CONVENDUM Ambassadör – Split Visions

Vi på CONVENDUM vore ingenting utan våra fantastiska medlemmar. Därför vill vi uppmärksamma några av dem och fråga varför de valde coworking som kontorslösning. Den här gången möter vi Split Visions.

Split Visions har inte bara kontor på Fleminggatan 18 på Kungsholmen utan även på Kungsportsavenyn 21 i Göteborg och nyttjar därmed två olika lösningar. Marcus Englund, som håller till på kontoret i Göteborg, berättar mer om företaget och vart de är på väg.

Vem är du och vad har du för roll i företaget?
Mitt namn är Marcus Englund, och jag är VD/grundare av Split Visions. Jag startade bolaget 2010 i Varberg efter att tidigare jobbat 10 år med försäljning. Ganska snart startade vi upp i Stockholm, Göteborg och för 2 år sedan även i Norge. Som social person gillar jag att träffa människor både fysiskt och digitalt. Jag tror på vikten av att människor kan mötas för att interagera. Det är så nya idéer föds!

Berätta om Split Visions, vad gör ni?
Vi skapar en bättre vardag för människor. Mer detaljerat så skapar vi avgörande möten mellan människor, i ett ögonblick genom videokommunikation, på ett sätt som får användaren att känna sig som en del av det fysiska mötet i rummet, när det som bäst behövs och utan bekostnad av tid, pengar eller miljö. En realtidskommunikation med högsta möjliga kvalitet, öppet för alla att ansluta, oavsett vem- eller var användaren är, oavsett produkt- eller plattforms-leverantör, oavsett om det gäller ett fysiskt mötesrum eller en mobil enhet så möjliggör vi videokommunikation anpassad för vardagen.

Vad skiljer er från liknande företag inom samma bransch?
Vår kund behöver inte förstå eller lägga tid på sin lösning. Vi garanterar att rummen fungerar när arbetsdagen börjar, att alla länkar fungerar och att alla möten håller en bra kvalitet. Att alla kan nyttja lösningen utan att behöva förstå hur den fungerar, att alla får en positiv upplevelse av det de ser och vill använda det igen. Då teknologin fortfarande har mycket kvar att utvecklas, och för många är en ny erfarenhet, är det klokaste valet att köpa rummet som tjänst av oss.

Varför valde ni CONVENDUM?
Vi ser ett paradigmskifte inom arbetsplatsen. CONVENDUM är genom sina moderna och efterfrågade coworking ytor i centrala affärsdistrikt en fantastisk marknadsplats för oss gentemot våra kunder. Vi behöver förändra hur vi ser på arbetsplatsen och CONVENDUM är en perfekt miljö och bra exempel. Att sitta hos CONVENDUM attraherar rätt personal, gör att vi kan växa och samtidigt leva i dem miljö vi lär ut. Vi tror också att människor framöver kommer jobba på ett helt annat sätt, där man kombinerar distansarbete och arbete på plats på kontoren. Det skapar andra behov på arbetsplatserna, större flexibilitet och tillgänglighet. Genom att vi sitter hos CONVENDUM blir vi ett bra exempel.

Vart är er verksamhet om 5 år?
Vår ambition är att på 5 år växa från ca 50 miljoner kronor idag till 300 miljoner. Marknaden och timingen är perfekt. Pandemin har givit den digitala utvecklingen en rejäl skjuts, där 83 procent uppger att de i dag har alla sina interna möten digitalt och 64 procent tror att de externa mötena kommer att förbli mer digitala även efter pandemin. Kunden behöver en plattform som är anpassad för sina behov idag, för att möta framtida möjligheter, nya förfrågningar och idéer som etableringen och tillgängligheten av bra digitala möten skapar.

3 snabba kontorsfrågor:

Beskriv din arbetsplats med ett ord
– Möjligheter

Frukost eller AW?
– AW

Vad är det bästa med Fleminggatan 18/Kungsportsavenyn 21?
– Personalen

CONVENDUM etablerar moderna och efterfrågade Coworking spaces och Living i centrala affärsdistrikt. Vi erbjuder premiumkontor i kombination med aktivitetsbaserade öppna coworkingytor, lounge, konferenscenter, restaurang, café, gym, musikstudios och showrooms. Följ oss på FacebookLinkedInInstagram och YouTube.

Get in touch with us

Feel free to book a tour at CONVENDUM.

Fill out the form below or give us a call at +46 (0)10 510 08 88 or send an email to info@convendum.se

Get contacted

Fill out the form, give us a call at +46 (0)10 510 08 88 or send an email to info@convendum.se and we will contact you shortly.

Get in touch with us

The title goes here

Newsletter